Webbpublicering

EkonomiPortalen

Delsystemet EkonomiPortalen används för att publicera rapportdata från saldorapportgeneratorn i Å-DATA Ekonomi på ett intranät.

Systemet publicerar dynamiskt data utgående från rapportmallar som skapats i saldorapportgeneratorn.

Rapportdata aggregeras upp på de kontodelar och urval som angetts i rapportspecifikationen för att visa summerad information.

Användare kan därefter ”borra sig ner” i informationen genom att klicka på länkar. Den sista nivån i rapporten är bokförings-transaktioner (om rapportspecifikationen angett att dessa skall visas).

En saldorapport kan innehålla upp till 4 nivåer av kontourval och kan vid publicering till intranät innehålla 1-4 kolumner med data/beräkningar.

Funktioner

  • Valfri nivåindelning
  • Upp till 5 nivåer av information
  • Upp till 4 kolumner med data/beräkningar
  • Enkelt handhavande