Vi löser dina problem.

Många krav från organisationen men begränsade
personalresurser? Krav på besparingar på
ekonomienheten? Hamnar du på plats 40 i din
leverantörs telefonkö? Kostsamma och besvärliga
versionsuppgraderingar? Vi har en lösning på dina problem!

Beprövade lösningar för kommunal ekonomi-administration och styrning.

Läs mer

Låt oss ta hand om det dagliga rutinarbetet. Så kan du fokusera på väsentligheter.

Läs mer

Vi tror på långa förhållanden. Och våra kundrelationer varar väldigt länge.

Läs mer

Vi har programprodukter, driftstjänster och verksamhetstjänster.

Läs mer