Ändringar 2020-11-30

De nya ”Sök-och-underhåll” kan numera anpassas genom att man förutom att välja vilka kolumner som ska visas i listan även kan ange ordningen på dessa. När man klickar på knappen ”Kolumner” så visas en dialog där du kan markera vilka fält som skall vara synliga och ändra ordningen på dem.

I ”Sök leverantörsfaktura” har vi ersatt alternativet ”Visa endast obetalda” med det nya ”Visa endast årets fakturor”. Dessutom markeras makulerade fakturor genom att all text på den raden är genomstruken. Logiken kring leverantörsnamn har förändrats så att vi alltid visar vem som är den egentliga leverantören, även för factoringfakturor. För fakturor som kommer via ett factoringbolag finns ett nytt fält som heter ”Annan betalningsmottagare” som är namnet på factoringbolaget.

Välkomna Tanum!

Vi hälsar Tanums användare välkomna till serverdriften hos oss. Har ni några frågor så skicka dem till support@a-data.nu.

Välkomna Nordanstig!

Idag hälsar vi Nordanstigs användare välkomna till serverdriften hos oss. Har ni några frågor så skicka dem till support@a-data.nu.

Räkenskapssammandrag 2018

Nu är modulen SCB Räkenskapssammandrag redo för att köra RS för 2018.

OCR-tolkning av fakturor

Ekonomisystemet innehåller numera en funktion för OCR-tolkning av leverantörsfakturor. Funktionen finns tillgänglig idag och första kund kör redan lösningen. Läs mer

RS 2016

Nu är SCB Räkenskapssammandrag anpassat för 2016 års Excel-filer.

Kommek 2016

Som vanligt finns vi på Kommek-mässan i Malmö, besök oss gärna i monter C08.

Problem med telefoni

Just nu har vi störningar i telefonin, vilket kan göra det svårt att komma fram på telefon. Skicka e-post till support@a-data.nu om du inte kommer fram.

SCB Räkenskapssammandrag

Ni kan nu börja använda programmet för räkenskapssammandraget för 2015. Har ni inte fått det definitiva Excel-arket så kan ni använda det preliminära Excel-ark som SCB skickat ut. Notera att ni fortfarande måste klippa och klistra in värdena från verktyget till Excel-arket. Detta eftersom Excel-arket numera är så komplicerat och dessutom skyddat så att maskinellt ifyllande inte fungerar.

Sommarbemanning

Nu under sommaren har vi vissa perioder reducerad bemanning på supporten. Kommer du inte fram på telefon så skicka in ett ärende till support@a-data.nu
Trevlig sommar!