Ändringar 2020-11-30

De nya ”Sök-och-underhåll” kan numera anpassas genom att man förutom att välja vilka kolumner som ska visas i listan även kan ange ordningen på dessa. När man klickar på knappen ”Kolumner” så visas en dialog där du kan markera vilka fält som skall vara synliga och ändra ordningen på dem.

I ”Sök leverantörsfaktura” har vi ersatt alternativet ”Visa endast obetalda” med det nya ”Visa endast årets fakturor”. Dessutom markeras makulerade fakturor genom att all text på den raden är genomstruken. Logiken kring leverantörsnamn har förändrats så att vi alltid visar vem som är den egentliga leverantören, även för factoringfakturor. För fakturor som kommer via ett factoringbolag finns ett nytt fält som heter ”Annan betalningsmottagare” som är namnet på factoringbolaget.