OCR-tolkning av scannade fakturor

Å-DATA Ekonomi har numera stöd för maskinell tolkning av scannade fakturor. Funktionen innebär att ni scannar in fakturorna på exakt samma sätt som tidigare och när ni sparar dessa i systemet skickas de för tolkning till Å-DATA. Efter några minuter returneras en fil i e-fakturainläsningen med resultatet. I e-fakturainläsningen görs samma kontroller för tolkade fakturor som för e-fakturor, och alla felaktiga uppgifter kan rättas där.

Med denna lösning så sparar man in den tidsödande manuella ankomstregistreringen och slipper de nackdelar som uppstår när man anlitar ett externt scanningsbolag med den hantering av fakturaadresser etc som då behövs. Med vår lösning så sker postöppning, scanning och arkivering precis som tidigare men ankomstregistrering sker mycket enklare och snabbare.

Funktionen aktiveras enkelt i inställningarna för scanningsprogrammet och sedan är det bara att scanna. Inget separat avtal krävs utan kunden betalar per scannad faktura enligt vår gällande prislista. För närvarande är tjänsten prissatt till 2,49 kr / faktura.

Detta gör det också möjligt att köra OCR-tolkning för små enheter, något som normalt inte går vid outsourcing till externa leverantörer. Vi har ingen minsta gräns för hur många fakturor ni skickar in.

Efter årsskiftet kommer vi också erbjuda en funktion som innebär att ni kan ta emot leverantörsfakturor som PDF-filer via e-post där dessa går in helt maskinellt in till e-fakturainläsningen. Denna tilläggstjänst kommer att debiteras med en smärre fast månadskostnad utöver den ordinarie kostnaden för tolkning.

Eventuella frågor rörande tjänsten besvaras av András Fazekas på 021-303551 eller Thomas Werner på 021-303550.