RS 2016

Nu är SCB Räkenskapssammandrag anpassat för 2016 års Excel-filer.