SCB Räkenskapssammandrag 2020

Programmet för att hantera Räkenskapssammandraget för 2020 är uppdaterat och klart för användning. 

1. Börja med att under inställningar välj rätt företag (kommunen) och år 2020.

2. Öppna en kopia av RS-arket som ni har fått från SCB

3. Gör nödvändiga justeringar på rad- och kolumnurval.

4. Klicka på verktygsknappen ”Skapa alla cellurval” 

5. Nu kan ni hämta siffror i celler för år 2020