Anläggning

Anläggningsredovisning

Systemet är avsett för redovisning och hantering av anläggnings-tillgångar. I systemet registreras de anläggningstillgångar som kommunen har och systemet sköter sedan redovisningen av investeringar på objekten. Avskrivningar och ränteberäkningarna överförs sedan maskinellt direkt in i redovisningssystemet med koppling till objektets tillgångskonto.Systemet kan hantera annuitetsmetod, real-annuitetsmetod samt nominell metod och beräkningarna kan göras med multipla räntesatser som enkelt förändras från år till år. Räntor och avskrivningarna kan genereras direkt efter aktivering av utgiften för att undvika eftersläpning i redovisningen. Kreditivränta kan även beräknas och kostnadsbokföras.Bokfört värde på tillgångarna erhålls maskinellt efterårskörning och sätts som ingående balans för kommande år.Systemet kan även användas i budget och prognossammanhang. Om Å-DATAs redovisningssystem används kan budgetbeloppen maskinellt överföras till budgetregistren. Liksom i alla Å-DATA-SYSTEM görs kontokontroller i integrationerna mellan systemen.

Anläggningssystemet är även anpassat för integration med andra redovisningssystem.

Funktioner

  • Kapitalkostnadsberäkning efter tre metoder.
  • Maskinell överföring till och från redovisningssystem.
  • Budget och prognosfunktion med överföring till budgetmodulen.
  • Produktion av bokslutsbilagor med maskinell bokföring.
  • Fullständig historik information om objekten.
  • Flexibel rapportgenerator för utformning av egna rapporter.
  • Simulering av kapitalkostnader för obegränsat antal år framåt i tiden.