Excel-integration

Excel till ekonomisystemet

Med denna modul kan arbetet med budget, prognos och bokföring underlättas betydligt.

I stället för att budget eller bokföringsposter registreras manuellt i budgetregistret eller i en bokföringsorder kan dessa maskinellt läsas in från en Excelfil.

De poster som skall läsas in ordnas kolumnvis i ett Excelark i kontodelsordning. Därefter skapas en överföringsorder där Excelarkets kolumner knyts till redovisningssystemets kontoregler.

Denna överföringsorder kan användas igen för ny inläsning av samma poster, t.ex. en omarbetad budget. Därefter läses den skapade PC-filen in i någon av ingångarna i redovisnings-systemet. Vid inläsningen i redovisningssystemet görs kontokontroll och felaktiga poster avvisas.

Funktioner

  • Överföring till budgetmodulenmed olika mallar.
  • Överföring av bokförings-transaktioner till redovisning.
  • Överföringsordrar som kan sparas och återanvändas vid nya överföringar.