Debitering

I Å-DATASYSTEMEN finns ett flertal faktureringsrutiner. Förutom de debiteringsrutiner som vi anpassat till din verksamhet finns också Diversedebitering för enstaka fakturor, och Periodisk debitering för sånt som inte ingår i själva verksamheten, t.ex. parkeringsplatser etc. Ingen funktion i systemet verkar ensam utan fungerar integrerat och interaktivt. Du har alltså möjligheten att hålla ihop valfria funktioner kommungemensamt, t.ex. kravverksamhet. Men även köra alla funktioner tillsammans på förvaltningsnivå. Du gör enkelt sändningar och hämtningar från Plus- och Bankgiro. Direktöverföring gäller också till inkassoföretag. Naturligtvis kan fakturor levereras till kund på olika sätt, både traditionellt på via Posten och elektroniskt via bankernas Internetlösningar. Allt stött av bekväma tjänster från oss.

Se länkarna till höger för att få mer information om olika delmoduler.