Periodisk fakturering

Denna rutin är anpassad speciellt för fakturering av olika slags hyror och arrenden. Det kan vara t.ex. kolonilotter, parkeringsplatser, båtplatser, lägenheter etc. som faktureras med jämna intervall.

Rutinen kan användas både för intern och extern fakturering och liksom i alla Å-DATAs debiteringsrutiner sker integrering till kundreskontra och redovisningssystem direkt av användarna på ett enkelt sätt.

Debiteringsperioderna kan vara valfria på antal månader eller på årsbasis. Möjlighet att fakturera i efterskott finns även.

Rutinen består av två huvudregister; objektregister samt debiteringsarter.

I objektsregistret registreras uppgifter om objektsart, hyresgästsuppgifter, debiteringsperioder, konteringsuppgifter mm. För lokaluthyrning finns även möjlighet att registrera lokalytor samt bränsleberäkning.

Att maskinellt göra omräkningar av debiteringsarterna går utmärkt. Detta kan ske med 6 olika beräkningssätt bl.a. med indexberäkning. Det finns även möjlighet att göra ändringar på debiteringsarterna som direkt slår igenom i objektsregistret. Här kan t.ex. kontering eller belopp ändras eller en debiteringsart tas bort.

Från rutinen kan olika rapporter tas fram med urval och sortering på ett flertal begrepp. Det finns t.ex. rapporter på objekt, årsbelopp, etikettutskrifter och bevakningsdatum.

periodisk

Funktioner

  • Användarstyrd bearbetning och uppdatering av reskontra och redovisning.
  • Valfria debiteringsperioder med förskott eller efterskottsfakturering.
  • Enkel omräkning av debiteringsarter genom val av 6 olika beräkningssätt.
  • Valfri användning av debiteringsarter eller direktfakturering.
  • Enkel funktion för uppdatering av debiteringarter.
  • Rapportfunktioner med olika urval och sorteringsbegrepp.