Diversefakturering

Diversedebitering är ett generellt system för framställning av kundfakturor som inte utförs i de verksamhetsanpassade systemen. Systemet kan användas såväl för externa fakturor som interna.Flera användare kan arbeta samtidigt i systemet utan att påverka varandras material.Integration med kundreskontra och redovisningssystem görs också direkt via användaren när definitiv fakturering begärts.För att underlätta faktureringen kan kunduppgifter läggas in ett register. Då hämtas adressuppgifter mm direkt in i registreringsbilden efter val på kundnummer. Sökning och utskrift kan göras i kundregistret.

Andra funktioner som underlättar faktureringen är förval av handläggarkoder samt förval av fakturarader. Här kan mallar läggas in för fakturarader med text, belopp momssats samt bakomliggande kontering. En mall kan uppgå till 14 fakturarader Dessa mallar kan också läggas upp med a-prisberäkning. Väljs detta alternativ kommer en registreringsbild upp där endast antal behöver registreras.

Om man vill integrera externa debiteringsystem från andra leverantörer in i reskontran för samordnad bevakning, fakturautskrift samt integrering med redovisningssystemet görs detta i denna rutin. Vid överföringen erhålls en kvittenslista eller fellista om poster avvisas t.ex. på grund av av felaktig kontering.

diverse

Funktioner

  • Kundregister för hämtning av adressuppgifter vid registrering.
  • Användarstyrd bearbetning och uppdatering av reskontra och redovisning.
  • 999 mallar för fakturarader med ápris beräkning och momshantering.
  • Direkt konteringskontroll, med sambandkontroller och kontroll av behörighet.
  • Möjlighet att dela upp fakturaradsbelopp till flera konteringsrader.