Fakturaproduktion

Detta är en tjänst till kundreskontran för att producera fakturor elektroniskt, endera för printning och postleverans eller som e-fakturor. Systemet medger produktion av Plusgiro- eller Bankgirofakturor via denna tjänst. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att distribuera stora volymer av pappersfakturor. Användaren behöver bara fakturera, sedan sköts allt annat automatiskt.

Funktioner

  • Effektiv fakturaproduktion
  • Standardlösning
  • Uppsamling av körningar
  • Snabb sändning
  • Valbar fakturamall
  • Stöd för e-fakturor
  • Inga minimiavgifter