Autogiro

Autogiro innebär att betalning för en faktura automatiskt dras från kundens bankkonto. Kunden får en faktura som tidigare men beloppet dras av bankgirot från kundens bankkonto.Autogirorutinen ger kommunen möjlighet att efter att kunden lämnat sitt medgivande, låta betalningar för fakturor dras direkt från kundens bankkonto.

Kommunens personal registrerar in de skriftliga medgivandena och sedan sköts hela hanteringen maskinellt genom teleöverföringar till och från bankgirot.

Man kan endera registrera autogiromedgivanden för alla fakturor från Å-DATASYSTEMEN eller göra selektiva urval där man anger debiterande företag (enhet) samt vilka debiteringsrutiner som skall kopplas till autogiro.

Identifikationen sköts via personnummer. Eventuella bankkontonummerbyten etc. hanteras helt och hållet av bankerna.

autogiro

Funktioner

  • Registrering av medgivanden
  • Maskinell överföring av betaltransaktioner
  • Maskinell överföring av medgivanden för kontroll hos bankgirot
  • direktintegrerat i reskontra och debiteringsrutiner
  • reskontran visar vilka fakturor som betalas via autogiro
  • sigillering av betaltransaktioner