Inkasso

Inkassorutin

Inkassorutinen är en tilläggsmodul till kravverksamheten i kundreskontran. Med denna kan man maskinellt överlåta indrivningen av förfallna kundfordringar till ett inkassobolag.

Rutinen används för att via FTP överföra inkassokraven till någon av de stora inkassobyråerna som kommunen har avtal med. Rutinen hanterar hela förfarandet med överlämnande av kravet, hantering av inbetalningar endera på originalfaktura eller på inkassokrav. Kundreskontran uppdateras med de gjorda inbetalningarna så att man hela tiden kan se vad som hänt.

Funktioner

  • Maskinell överföring av inkassokrav
  • Inbetalningshantering
  • Återredovisning till inkassobyrån