Leverantör

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran är totalintegrerad med redovisnings-systemet vilket innebär att allt arbete som görs i reskontran medför maskinell bokning i redovisningen. Liksom i alla Å-DATAs försystem sker kontroll mot styrvärden och kontotabell.

Modulen innehåller även konteringsfunktion som är helt anpassningsbar efter kommunens attestregler. Detta tillsammans med möjligheten att scanna in pappersfakturor gör att informationsvärdet ökar och tidsåtgången för hanteringen minskar.

Givetvis kan du läsa in e-fakturor för enkel och effektiv behandling.

Tilläggsmodulen Fakturascanning är helt integrerad med leverantörsreskontran och gör att även pappersfakturorna kan nå attestanten på elektronisk väg. Fakturan kan sedan efter attest eller kontering vidarebefordras till en ny mottagare i attestkedjan. I och med integrationen med reskontran så är kontokontrollen automatisk vid konteringen. Alternativt behöver inte dubbla kontrollsystem byggas upp. Meddelande kan skickas som talar om att en faktura finns för attest. Modulen gör också att man från ekonomisystemets standardrapport kontoutdrag enkelt kan se verifikatets faktura direkt på skärmen.

Behörighetsystemet gör att varje användare ansvarar för sina fakturor och säkrar den elektroniska attesten.

Systemet är även förberett för integrationer med andra system, bland annat för generella inläsningar av utbetalningar. Betalningarna kan göras dagligen eller med annan periodicitet via bank- eller plusgiro.

I Å-DATASYSTEMEN ingår ett separat program för elektroniskt sigill som gör själva hanteringen av betalfiler säker.

I övrigt innehåller leverantörsreskontran sedvanlig funktionalitet för registreringskontroller, leverantörsstatistik, informations-sökning online och rapporter för olika ändamål t.ex. för likviditetsberäkningar, leverantörsrapporter, fakturor per mottagare, leverantörsskuld vid bokslut etc.

Funktioner

  • Totalintegrerat med redovisningssystemet.
  • Konteringsfunktion anpassningsbar efter kommunens attestregler.
  • Scanning av leverantörsfakturor för elektronisk distribution.
  • Inläsning och kontroll av e-fakturor.
  • Betalningar till post och bankgiro med via teleöverföring med elektroniskt sigill.
  • Väl utbyggda funktioner för registreringskontroller och utdata.