SCB-statistik

SCB-statistik

Denna modul kan underlätta arbetet med SCB: s räkenskaps-sammandrag betydligt. Principen är att detta system lägger sig som ett ”skal” över Excelfilen från SCB och skapar en integration med ekonomisystemet.

Urvalslänkar skapas direkt mellan räkenskapssammandraget och Å-DATAs redovisningssystem. Uppdateringen av länkarna sker sedan automatiskt efter begäran.

Länkarna ligger kvar till nästa år och kan återanvändas eller redigeras vid förändrat urval. Arbetsgången för att skapa länken är att man ställer sig i aktuell cell i räkenskapssammandraget, dubbelklickar med musen och gör aktuellt kontourval från en urvalsbild. Om urvalet avser gemensamma kostnader eller intäkter finns möjlighet att ange i % hur stor del som skall inräknas i redovisningsblanketten. Urval kan genereras på ett smidigt sätt. Man kan markera en hel rad eller hel kolumn och ange ett generellt kontourval för hela raden eller kolumnen. Kopiering kan även göras för enstaka celler.

Å-DATA kan även åta sig att ta hand om hela SCB-redovisningen. Utifrån de lokala förutsättningarna t.ex. fördelning av gemensamma kostnader samt ett grunduttag ur redovisningen skapar vi de länkar som krävs.

Funktioner

  • Direktlänkning mellan redovisningssystemet och celler i SCB:s räkenskaps-sammandrag.
  • Enkel och mångsidig kopierings-funktion.
  • Möjlighet att göra % fördelningar vid fördelning av gemensamma kostnader.Länkar till redovisningen kan sparas och återanvändas och redigeras till nästa år.
  • Å-DATA uppdaterar de generella kopplingar som krävs inför varje år.