Budget

Budget

Denna modul är integrerad med redovisningssystemet och används för att framställa års och flerårsbudgetar, prognoser samt tilläggsbudgetar.Budgetposterna kan naturligtvis registreras manuellt men systemet är förberett för att maskinellt läsa in poster från Excel eller andra budgetsystem.Modulen innehåller även möjlighet att generera budgetförslag genom hämtning och beräkning av belopp från totalregistret och andra budgetversioner.

Modulen är byggd för att kunna hantera 99 olika budgetversioner och upp till 99 olika förvaltningar. Möjligheterna att presentera olika budgetalternativ är alltså stora.

Vid inrapportering av budget eller prognos kan årsmallar användas för att periodisera årsbeloppet på valfritt sätt med % satser.

Till budgetmodulen hör dessutom två rapportgeneratorer som beskrivs under avsnittet rapportgeneratorer.

Funktioner

  • Möjlighet att arbeta med flera budgetalternativ per förvaltning.
  • Årsmallar för periodisering av budget eller prognosbelopp.
  • Importingångar från Excel eller andra budgetsystem.
  • Beräkningsfunktioner och möjligheter att generera budgetposter från totalregister.
  • Enkel överföring av slutlig budget till redovisningssystemet.