Maskinredovisning

Maskinredovisning

Systemet är avsett för debitering av externt och internt uthyrda maskiner, fordon, anläggningar etc. Rutinen är helt integrerad med Å-DATA Ekonomi vilket innebär kontokontroller och enkel integration med bokföringen.

Uthyrningsobjekten registreras med uppgifter om priser, kontering, slag av objekt etc. Priserna kan anges per timme, dag, säsong eller valfritt belopp.

I tidrapporteringen registreras sedan uthyrningstiden på objekten och beloppet beräknas maskinellt och konteras.

Bokföring av de inrapporterade tidrapporterna kan göras kontinuerligt för att aktualisera redovisningen.

Möjlighet till statistikuttag finns med val på objekt, uthyrningstider samt val på intäktskontodelar. Vidare finns rapporter för förteckning över objekten samt prislistor.

Funktioner

  • Valfri central eller decentral registrering av tidrapporter och objekt.
  • Full integration med redovisnings-systemet med kontokontroller vid registrering.
  • Maskinell beräkning utifrån A-priser.
  • Statistikuttag för objekten Prislistor för distribution.