Ekonomisk analys

Ekonomisk analys

Till Å-DATA Ekonomi finns produkten SaldoAnalys med vars hjälp man enkelt kan utforma avancerade ekonomiska analyser. Produkten är helt integrerad i ekonomisystemet och speciellt utvecklad för Å-DATA Ekonomi. Information kan efterfrågas och bearbetas i realtid, och visar hela tiden huvudbokens aktuella information. Det är mycket enkelt att välja ut vilken del av redovisningen man vill analysera och skapa frågor som är väl avgränsade. De sparade frågorna kan omfatta hela verksamheten eller bara delar av denna.Frågeresultaten visas i form av en färdig pivot-tabell som man enkelt kan manipulera om man vill vända på informationen. Det finns avancerade funktioner för att filtrera och välja ut information. Verktyget kan hantera upp till 10 kontodimensioner och har 20 fördefinierade mätvärden. Dessutom kan egna formler läggas in för mer avancerade analyser.

Från summeringar går det att borra sig hela vägen ner till bokföringstransaktioner och även visa fakturaverifikat och detaljerad personalkostnadsinformation ner på enskilda lönetransaktioner.

De skapade pivottabellerna går att exportera ut som fristående filer som kan distribueras visas med ett separat visningsprogram.

SaldoAnalys

Funktionen SaldoAnalys är ett integrerat verktyg för avancerad multidimensionell analys. Funktionen ger användaren möjlighet att vrida och vända på data samt göra drilldown ner till enskilda bokföringshändelser och verifikat. Med detta verktyg kan man mycket snabbt ställa spontana frågor och göra avancerad finansiell analys.

Funktioner

  • Multidimensionell OLAP-analys.
  • Möjlighet till drilldown ner till personalinformation
  • Kan visa bokföringstransaktioner och fakturaverifikat.