Windows-klienten

Lokal klient för Å-DATASYSTEMEN

Å-DATASYSTEMEN har en lokalt installerad klient som installeras i användarens Windows-dator.

Kompatibilitet
Supportade OS för klienten är Windows Server 2008, Windows Server 2012,  Windows 10. Programmet fungerar i de flesta miljöer med ett undantag: installation på nätverksshare supportas inte eftersom den automatiska uppdateringen inte fungerar en sådan miljö.

Förutsättningar
Installationsprogrammet skall köras som Windows administratör och det normala är att skapa en group policy för start av installationsprogrammet med tillhörande parametrar. Denna group policy läggs sedan på de användargrupper som skall ha klienten installerad. Notera att det krävs ”elevated privilieges” för att installationen skall fungera.

Klienten installeras i ”C:\Program Files (x86)\adata” och installationsprogrammet är bara en bootstrap som lägger några definitioner i Windows Register, bl a genvägarna till klienten. Själva installationen av klientprogramvarans olika komponenter körs sedan via funktionen för automatiskt uppdatering ”AdataUpdate.exe”. I samband med installationen skapas också ett schemalagt jobb (AdataUpdate) som regelbundet kontrollerar om det finns uppdateringar att installera och kör in dessa automatiskt.

Installationsprogrammet tar bort allt som tidigare installerats via de gamla installationsprogrammen.

Installationsprogrammet med parametrar

setup-adata.exe /verysilent /host=namn-eller-ipadress /ODBCServer=namn-eller-ipadress /alias=Å-DATA /components=xxxxx

Parametrarnas betydelse:

/host
pekar ut namn eller ip-adress för ekonomisystemsservern

/ODBCServer
pekar ut namn eller ip-adress för den server där tjänsten ODBCserver körs. Denna tjänst används bland annat för utskriftshanteringen och databasaccess.

/alias
används för att ge ett logiskt namn på ekonomiservern.

/components

Anger vilka ikoner som skall skapas på skrivbordet

/components=iclient ger endast ikonen för Å-DATASYSTEMEN på skrivbordet, detta rekommenderas för kunder som ej kör vår leverantörsfakturaattest

/components=attest ger endast ikonen för Fakturaattest på skrivbordet

om parametern utelämnas helt får man bägge ikonerna på skrivbordet.

Felsökning
Om det uppstår problem med installationen eller de automatiska uppdateringarna så finns det en logg i ”C:\Program Files (x86)\adata\adataupdate.log” som beskriver vad som skett.

Antivirusprogram kan bråka på den automatiska uppdateringen, lägg i så fall in en regel som vitlistar programmet ”adataupdate.exe”.

Övrigt
Å-DATASYSTEMEN-klienten kan avinstalleras via Kontrollpanelen-Läggtill/ta bort program.