ODBCServer

ODBCserver – Windows Server-tjänst för databasaccess

Tjänsten ODBCServer körs på en central Windows-server och används av våra applikationer för kommunikation med IBM Power I server (AS/400). Tjänsten används av många funktioner, bland annat utskriftshanteringen i Windows-klienten, och måste därför alltid finnas installerad centralt.

1. Grundinstallation ODBCServer

 setupodbc.exe   Version 1.7.3.39 storlek 793 Kb (uppdaterad 2006-09-01)

Ladda ner filen, och kör installationsprogrammet på den Windows-server där ni kör SaldoOnline. Under installationen kommer det upp en konfigurationsbild där du skall ange vilken As/400 den skall köra emot samt en användaridentitet och lösen i denna AS/400. Innan du kör installationen måste du lägga upp denna användaridentitet som måste vara ”ODBC”. När den läggs upp i AS/400 skall man ange Öppningsmeny = *SIGNOFF och speciell behörighet *ALLOBJ.

2. Uppdatering av ODBCServer till senaste version

 updateodbc.exe Version 2.0.0.424  (uppdaterad 2021-05-19)

Ladda ner ”updateodbc.exe” till servern, och kör installationsprogrammet så uppdateras tjänsten till senaste versionen.

Ändringar i denna version:

  • Felrättningar

3. Tips för ODBCServer

För varje databasanslutning som klienten begär genom ODBCServer så startas ett jobb med namnet QZDASOINIT i delsystemet QUSRWRK. Allokeringen av dessa jobb kan justeras med kommandot CHGPJE.

Man kan kontrollera hur många sådana serverjobb som körs i maskinen med kommandot

DSPACTPJ QUSRWRK QZDASOINIT

Ett rimligt antal sådana jobb är 150-500 beroende på hur många användare man har inne i AS/400.