ODBCServer

ODBCserver – Windows Server-tjänst för databasaccess

Tjänsten ODBCServer körs på en central Windows-server och används av våra applikationer för kommunikation med IBM Power I server (AS/400). Tjänsten används av många funktioner, bland annat utskriftshanteringen i Windows-klienten, och måste därför alltid finnas installerad centralt.

1. Grundinstallation ODBCServer

 setupodbc.exe   Version 1.7.3.39 storlek 793 Kb (uppdaterad 2006-09-01)

Ladda ner filen, och kör installationsprogrammet på den Windows-server där ni kör SaldoOnline. Under installationen kommer det upp en konfigurationsbild där du skall ange vilken As/400 den skall köra emot samt en användaridentitet och lösen i denna AS/400. Innan du kör installationen måste du lägga upp denna användaridentitet som måste vara ”ODBC”. När den läggs upp i AS/400 skall man ange Öppningsmeny = *SIGNOFF och speciell behörighet *ALLOBJ.

2. Uppdatering av ODBCServer till senaste version

 updateodbc.exe Version 1.9.0.401 storlek 871 Kb (uppdaterad 2016-11-23)

Ladda ner ”updateodbc.exe” till servern, och kör installationsprogrammet så uppdateras tjänsten till senaste versionen.

Ändringar i denna version:

  • Stöd för IPV6
  • Stabilitetsförbättringar.

se ändringsloggen nedan.

3. Tips för ODBCServer

För varje databasanslutning som klienten begär genom ODBCServer så startas ett jobb med namnet QZDASOINIT i delsystemet QUSRWRK. Allokeringen av dessa jobb kan justeras med kommandot CHGPJE.

Man kan kontrollera hur många sådana serverjobb som körs i maskinen med kommandot

DSPACTPJ QUSRWRK QZDASOINIT

Ett rimligt antal sådana jobb är 150-500 beroende på hur många användare man har inne i AS/400.

 

Ändringslogg

Version 1.9.0.381

  • IPV6 konfigureras i ”odbcserver.ini” genom att lägga till följande rader:
    [Settings]
    IPV6=1

Version 1.9.0.380

  • ODBCserver stödjer nu IPV6

Version 1.9.0.378

  • Det har funnits problem med att tjänsten hänger sig i vissa miljöer. Denna version är genomgången för att förhindra denna typ av fel. Vi har stresstestat den under förhållanden som vida överstiger normal drift utan att få problem med ”tjuvstopp”. Problemen har bara inträffat i vissa installationer, i vår egen drift har vi upplevt det på 2 av 15 servrar, vilket inneburit att det troligen är miljörelaterat.

Version 1.9.0.347

  • En ny release med många uppdateringar, bland annat så har stabiliteten förbättrats avsevärt. Det innebär också att det inte finns samma behov med schemalagd omstart av tjänsten som tidigare.