EkonomiPortalen

EkonomiPortalen

Ladda ner filer

 eko-portal.exe Version 5.1.0.243  uppdaterad 2020-03-05

Installationsanvisningar:

 • Denna version ersätter alla tidigare uppdateringar
 • Kör programmet du laddade ner på servern
 • Verifiera att versionen fungerar korrekt genom att köra http://minserver/ och kolla versionsnumret under länken ”Statistik” uppe till höger på bilden. (Naturligtvis byter du ut servernamnet till er egen servers namn, kom ihåg att lägga till :81 om ni konfigurerat servern att svara på port  81). Notera att det tar ca 10 s för servern att starta och initiera.

Förändringslogg

5.1.0.243

 • Rättat ett fel där kolumnperiod CC inte accepterades
 • Om man har flera Redovisat-kolumner försökte systemet själv räkna ut vilken kolumn som skulle användas när man tittade på transaktioner. Det går numera att styra detta genom att ange 1-3 i fältet ”Kol” i rapportmallen.

5.1.0.236

 • Rättat ett problem med felaktig riktpunkt

5.1.0.234

 • Felrättningar och förbättrad felhantering

5.1.0.202

 • Export till Excel är helt omgjord, bland annat är det ett nyare Excel-format som inte ger säkerhetsvarningar.
 • Rättning av kontotexter som blev fel vid årsbunden kontoplan.

5.0.0.199

 • Rättat ett fel som uppstod vid vissa tillfällen vid export till Excel.

5.0.0.194

 • Tagit bort cachning av rapportsidorna eftersom detta inte fungerade i alla lägen

5.0.0.191

 • Rättat ett fel ”EVariantError Exception” i PA-Online.

5.0.0.189

 • Justerat Excel-exporten så att den ser mer ut som rapporten på skärm.

5.0.0.188

 • Nya fält, Sysselsättningsgrad och fördelningsprocent, i PA-Online.

5.0.0.187

 • Lagt till export till Excel på kontoutdrag och fakturasökning
 • Justerat Excel-exporten så att den numeriska formateringen skall bibehållas
 • Prestandaoptimeringar
 • Lagt till informationstext till ikoner som visas när markören hålls stilla ovanför ikonen
 • Rättat diverse smärre fel

5.0.0.178

 • De färgade staplarna efter en utfallsberäknad kolumn har ersatts av färgade symboler. Förklaring till dessa finns på första sidan i EkonomiPortalen.

5.0.0.177

 • Rättat ett problem med blanka urval och hopp till PA-Online.

5.0.0.176

 • Saldon visas nu överst på sidan med verifikationer vid kontoutdrag
 • Möjlighet att göra urval på transaktionstyp när man gör ett kontoutdrag.
 • Justeringar av redigering och layout av kontoutdrag.
 • Möjlighet att ha upp till 10 rader med inkludera/exkludera kontointervall

5.0.0.175

 • Hjälplistor ur kontotabellen när man fyller i kontofält i Kontoutdrag

5.0.0.173

 • Två nya funktioner har tillkommit, Kontoutdrag samt Sök leverantörsfaktura. Funktionerna nås från länkarna under rapportförteckningen.

4.1.0.162

 • Rättat felet med konstiga tecken som uppträdde på fakturan om tjänsten körs under Windows 2003

4.1.0.161

 • Lagt till rullningslist vid visning av e-fakturor
 • Justerat presentationen av e-fakturor

4.1.0.160

 • Rättat problem med att inte alla kolumner fick en summa
 • Optimerat prestanda framför allt när det gäller att få fram sidor med många rader
 • Justerat formateringen av värden som uttrycks i procent.

4.1.0.157

 • Rättat problemet med att vissa kolumner ibland inte fick en summa
 • Justerat formateringen för kolumner med procent-värde

4.1.0.156

 • Tekniska justeringar i databashanteringen

4.1.0.153

 • Justeringar för förändringar som IBM införde i V6R1 för databasen i servern.
 • Problem med kolumnsumma för kolumn 4 har åtgärdats

4.1.0.150
Rättat ett problem med autentisering av användare i PA-Online mot domänkontrollant

4.1.0.149
Problem om man använde ”-” som markering vid val av riktpunkt.

Längden på utfallsstaplarna är nu inte bara beroende på %-talet utan även på det absoluta beloppets signifikans i hela rapporten. Detta innebär att en hög avvikelse på ett förhållandevis litet belopp endast ger en liten stapel.

4.1.0.146
Budget och redovisat med olika tecken gav fel färg på grafen vid %-beräkning

Färgen på grafen vid %-beräkning tog ej hänsyn till teckenvändning.

4.1.0.145
Se särskild beskrivning av förändringarna i EP4_1.pdf

4.0.0.138
I föregående uppdatering tappade vi sorteringen på förvaltningarna i drop-downlisten. Detta är nu rättat.

4.0.0.137
Tagit bort den automatiska refresh av kontotabellen som gjordes varje morgon. I fortsättning gör man det endera manuellt via länken ”Statistik” i EkonomiPortalen eller genom att ni schemalägger en omstart av tjänsten regelbundet, förslagsvis varje morgon vid ca 06.30.

4.0.0.135
Rättat problemet med företagsbyte

4.0.0.131
Rättat problem med visning i kronor och ören

4.0.0.123
Justerat hur grafiken presenteras så att bilden inte zoomas av webbläsaren

Lagt till stöd för visning av scannade bilder som läses in via maskinell ankomstregistrering

4.0.0.117
Diverse smärre justeringar

4.0.0.111
Rättat ett fel som gjorde att länkade kontotabeller inte fungerade.

4.0.0.109
Rättat felet som gjorde av avdelningsmapparna kom inuti varann i stället för under varann.

Flyttat de företagsgemensamma rapporterna (de som ej placerats ut på någon förvaltning/avdelning) till en egen ”fiktiv förvaltning” som heter ”Gemensamt”. Detta för att bilden skall bli mera överskådlig om man har många rapporter och avdelningar på en enskild förvaltning.

Lagt till stöd för länkade kontotabeller.

4.0.0.108
Felrättning för de som kör äldre releaser av OS/400 än V5R3M0.

4.0.0.107
Helt ny version, ”Ekonomiportalen” med möjlighet att bygga upp en portal med rapporter direkt inifrån ekonomisystemet

Denna version kräver minst V7.0 av Ådata Ekonomi

Stöd för funktionen ”Ej synligt urval”, se dokumentationen i ekonomisystem avseende saldorapportgeneratorn.

3.2.0.101
Rättat fel som uppstod om man snabbt klickade på flera länkar utan att vänta på svaret.

Lagt till länkar till statistiksidan och administrationen av PA-Online på startsidan.

Lagt till funktion som innebär att man kan göra lösenordsautenticeringen i PA-Online mot sin domänkontrollant. Detta konfigureras i ”queryserver.ini” under avsnittet [Settings]:

Administrator=användarid för administratör av SaldoOnline
LDAPServer= nätverksnamnet eller ip-adress på domänkontrollanten
Domain=den Windowsdomän som användarna loggar in på

3.2.0.94
Rättat fel i databashanteringen

Ändrat funktionen för blankt konto, dessutom skall det nu stå texten ’(blank)’ på alla ställen.

3.2.0.91
Rättat ett programfel som uppstod när man skulle över till PA-Online.

3.2.0.89
För att länkar skall fungera om en kontodel är blank skrivs det nu ut (blank) så att man skall kunna klicka på den.

Prestandaförbättringar i databasåtkomst

Diverse smårättningar

3.1.0.84
Lagt till en möjlighet att utesluta ett kontointervall för kundfakturor i VerksamhetOnline

3.1.0.83
Visningen av scannade fakturor fungerar nu även för fakturor som scannats med nya version 3 av fakturascanningen.

3.1.0.82
Ändrat timeout värdet som begränsar den tid som frågorna max får använda från 30 till 300 s.

3.1.0.81
Rättning av fel vid urval med EJDEL i PA-Online. Rättning av fel prefix och biblioteksnamn i VerksamhetOnline.

3.1.0.80
Rättat det fel som uppstod om man angivit EJKDEL och lämnat blank i from-tom. Felet blev att inga transaktioner visades.

3.1.0.79
Rättning av fel vid transaktionsurval.

3.1.0.78
Lagt till kopplingen till VerksamhetOnline i saldorapporten.