Handböcker

Handböcker för Å-DATASYSTEMEN

Alla handböcker är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader eller motsvarade programprodukt installerad.

Generella beskrivningar

Generell beskrivning av hur Windowsklienten fungerar.
PDFFunktionstangenter i Å-DATASYSTEMEN

Ekonomisystemet

Ekonomisystemet omfattar bland annat delsystemen Redovisning, Leverantörsreskontra, Budget, Rapporter samt Anläggningsredovisning.

Redovisning beskriver hur redovisningsmodulen fungerar och de grundläggande inställningar.
Leverantörsreskontra beskriver leverantörsreskontran samt funktionerna för kontering/attest av leverantörsfakturor.
Fakturascanning
 beskriver hur modulen för inscanning av leverantörsfakturor fungerar.
Fakturavisning beskriver funktionerna i programmet som visar fakturorna på skärmen.
Budget innehåller funktioner för inläsning/inrapportering av budget.
Rapporter beskriver vilka rapportverktyg som finns.
SaldoAnalys beskriver hur man använder ekonomisystemets analysverktyg.
Anläggningsredovisning beskriver hur man lägger upp investeringsobjekt och beräknar kapitalkostnader.
SCB Räkenskapssammandrag beskriver modulen för att skapa det årliga räkenskapssammandraget till SCB.

Kundreskontra och debiteringar

Kundreskontran hanterar fakturering och bevakning av kundfordringar.

Systemadministration beskriver grundläggande inställningar samt generella funktioner för kundreskontra/debiteringar.
Kundreskontra beskriver grundläggande funktioner för bevakning av fordringar och kravverksamhet.
Diversedebitering innehåller funktioner för framställning av enstaka fakturor samt för fakturaintegration från andra system.
Periodisk fakturering innehåller funktioner för att lägga upp olika typer av periodiska fakturor.
Nya Autogiro hanterar autogirouppdrag och -betalningar för Nya Autogiro.
Abonnentdebitering beskriver de generella delarna i abonnentdebiteringen.
Vattendebitering beskriver hur man hanterar VA-abonnemang i abonnentdebiteringen.
Renhållningsdebitering innehåller funktioner för kommunens renhållningsabonnemang.