Transaktionstyper

Inför varje år skall transaktionstyper med tillhörande verifikationsnummerserier läggas upp, och i och med att man kan periodisera på både kund- och leverantörsfakturor rekommenderar vi att man alltid lägger upp för innevarande år och nästa år. Eller egentligen, att man i december varje år lägger upp för näst-nästa år. Vi har en Excel-mall som man kan använda för att skapa ett underlag för upplägget, och den funkar också bra som dokumentation. Hämta Mall transtyper och vernr.xlsx och använd som underlag.