Rättning av verifikat

Vi har justerat ”Transaktionssökningen” så att man skall kunna se hur verifikat har rättats. En instruktion finns här.