Rättning av bokföringsorder

Å-DATA Ekonomi har alltid erbjudit användaren en möjlighet att markera vilket verifikat man rättar när man skapar en bokföringsorder som är en rättning av tidigare verifikat.

Det som kan vara klurigt att lista ut är hur man kan se detta för att följa rättningskedjor. Det görs bäst via funktionen ”Transaktionssökning” där man kan välja att visa både fältet ”Rättar” som anger att aktuellt verifikat rättar ett annat ver, samt fältet ”Rättat av” som anger att vilket verifikat som skapats för att rätta hela eller delar av aktuellt verifikat.:

Notera att man kan släcka/tända dessa kolumner (precis som övriga kolumner) via knappen ”Välj kolumner”.

När man gör transaktionssökningen kan man även använda dessa fält i urvalen.