Verksamhetstjänster

Hos många av våra kunder har vi sett ökad press på ekonomienheten, mer att göra men mindre resurser är en svår ekvation. Ovanpå detta skall läggas problem med kompetensuppbyggnad, ersättare under ledigheter och fragmenterade arbetsuppgifter.

Vi kan avlasta ekonomienheten med många verksamhetstjänster som kräver större eller mindre insatser, ofta dagligen. Vi kan sköta en stor del av er leverantörsreskontra med att ta in fakturor dagligen, hantera bokföring och utbetalning av fakturorna. Ni behöver bara attestera dem i sedvanlig ordning så löser vi resten.

Vi sköter hela kundreskontran med hantering av inbetalningar, påminnelser och krav. Hantering av autogiro, e-faktura och all möjligt annat.

Kassahanteringen är ofta en komplex uppgift, låt oss ta hand om det. Ni bedriver verksamheten och vi ser till att allt kommer in i bokföringen.

Alla uppgifter regelbundet kontrollerade och avstämda, i vissa fall dagligen, garanterar kvaliteten i din redovisning.

Vi gör det här idag åt kommunala kunder, kanske vi kan göra det åt er också?