Utdrag leverantörsreskontra

För att kunna leverera utdrag ur leverantörs-reskontran till utomstående som begär detta har vi skapat en rapport i frågelådan: ”Utdrag leverantörsreskontra”.

Där får ni ut en lista med alla fakturor med undantag för följande fakturor:

1. sekretessmarkerade fakturor tas ej med


2. utbetalningar till diverseleverantörer tas ej med


3. utbetalningar där fältet Orgnr i leverantörsregistret visar att det är en privatperson tas ej med

Listan kan sedan exporteras till Excel.