Uppdatering Trend i SaldoAnalys

Vi har lagt ut en uppdatering på trendberäkningen i SaldoAnalys. Läs mer här.