Uppdatering SaldoAnalys

SaldoAnalys har fått ett par uppdateringar. Du kan läsa om dessa här: SaldoAnalys