Uppdatering fakturainläsning

Vi har uppdaterat den maskinella fakturainläsningen med följande funktioner:

– Stöd för factoringleverantörer, innebär att för factoringfakturor måste ursprungsleverantör registreras på samma sätt som vid manuell fakturaregistrering.

– Reskontrasök, ger ett hopp till sökfunktion för leverantörsfakturor. Som standard söker den fakturor för den markerade leverantören, men sökvillkoren kan förändras/förfinas.

– Fakturavisningen kan nu nås genom tryck på F8

– Då man rättar en felmarkerad faktura och trycker Enter kommer fokus att flyttas till nästa faktura i listan