Uppdatering Fakturaattest

I Fakturaattest har en del visuella justeringar gjorts och man kan nu se betalningsmottagarens gironummer. Dessutom har en ”tröghet” införts vilket innebär att om en överordnad chef attesterar på ett ansvar som en underordnad normalt beslutsattesterar på så ställer system inte längre om flödet till denne utan det finns en fördröjning.