Uppdatering av Kontering/attest

Kontering/attest har uppdaterats med bl. a. några rättningar av fel som gav konstiga felmeddelanden. Dessutom har attesten strömlinjeformats för den som attesterar genom att fokus flyttas till nästa faktura efter att man klickat på en av attestknapparna. Så har det alltid varit avsikten att det skulle vara men till viss del har denna funktionalitet försvunnit i samband med tidigare rättningar. För den som både konterar och mottagningsattesterar en faktura fungerar flödet bäst om man först konterar alla fakturor och därefter växlar till attest-fliken och attesterar dem. Tänk på att när en faktura är färdigkonterad (diff=0) så behöver man bara trycka på Enter en extra gång så flyttar den sig till nästa faktura.

Versionsnumret (står längst ner när man kommer in) är 2.0.0.144