Uppdaterad Fakturaattest

Fakturaattest har justerats med några smårättningar, bland annat visades inte vilken attestant fakturan kom ifrån. Vid tryck på knappen ”Sök” så visas numera fakturor från den leverantör vars faktura man har markerat i inkorgen. Vill man söka andra fakturor får man skapa eget urval via knappen ”Ange urval”.