Underhåll e-mottagare

Vi har gjort några smärre justeringar på underhåll e-mottagare i kundreskontran. Vid upplägg av SVEFAKTURA-mottagare visas mottagarens VAN i klartext, inte VAN-koden som visades tidigare. Dessutom kan man se en sammanställning över en enskild e-mottagares fakturor. I en kommande uppdatering kommer vi också att lägga fullständig indatakontroll på mottagarens e-adress.