SCB Räkenskapssammandrag

Modulen SCB Räkenskapssammandrag har uppdaterats för 2022.