SCB Räkenskapssammandrag

Ni kan nu börja använda programmet för räkenskapssammandraget för 2015. Har ni inte fått det definitiva Excel-arket så kan ni använda det preliminära Excel-ark som SCB skickat ut. Notera att ni fortfarande måste klippa och klistra in värdena från verktyget till Excel-arket. Detta eftersom Excel-arket numera är så komplicerat och dessutom skyddat så att maskinellt ifyllande inte fungerar.