Rättningar 2021-01-07

De nya Sök/underhåll har justerats med några smärre rättningar. Sortering av kolumn via klick på kolumnrubrik visas nu tydligare.