Övriga

Här finns att antal övriga rutiner för kommunal administration som t.ex. individ- och familjeomsorg, stöd för diarieföring samt dokument och ärendehantering, inventarieredovisning, befolkningsregister, färdtjänstadministration m.m.

Individ/familjeomsorg
Föreningsadministration
Latteriadministration
Lokalbokning
Förrådsrutin
Befolkningsregister
Fastighetsregister
Färdtjänstadministration
Ärende- och dokumenthantering
Handläggarstöd
Förtroendemannaregister
Inventarieregister
Inköpsavtal
Avtalsadministration
GIS-verktyg