Ny version SaldoAnalys

I version 1.4.0.126 av SaldoAnalys har två ändringar införts:

  1. För att kunna skapa/redigera gemensamma rapporter måste man ha behörighet till detta. Behörighetsmarkeringen för detta visas nedan:

SaldoAnalys

För de kunder som kör egen drift måste en fix läsas in på servern för att detta skall fungera korrekt. Fixen heter ÅRE150908A till bibliotek ÅRELIB och kan läsas ner under drift av systemansvarig.

 

2. Möjlighet att skapa gemensamma mappar som rapporter kan sparas i. Högerklicka på ”Gemensamma mappar” för att skapa en mapp under denna. Markera sedan den nyligen skapade mappen för att skapa en rapport under denna. Detta kan bara göras om man har behörighet enligt ovan. Däremot kan alla användare köra de gemensamma rapporter man lagt upp.