Å - D A T A S Y S T E M E N Support

Information

Transaktionstyper

Inför varje år skall transaktionstyper med tillhörande verifikationsnummerserier läggas upp, och i och med att man kan periodisera på både kund- och leverantörsfakturor rekommenderar vi att man alltid lägger upp för innevarande år och nästa år. Eller egentligen, att man i december varje år lägger upp för näst-nästa år. Vi har en Excel-mall som man kan använda för att skapa ett underlag för upplägget, och den funkar också bra som dokumentation. Hämta Mall transtyper och vernr.xlsx och använd som underlag.

Dina personuppgifter

När du använder våra system så samlar vi i vissa sammanhang in data om dig. Detta gör vi för att kunna ge dig hjälp och stöd och för att få statistik om användningen av våra system. I och med att du använder systemen godkänner du att vi gör detta. Du kan läsa mer i vår personuppgiftspolicy.

Aktuellt

QR-kod på kundfakturor

Faktureringen har numera stöd för QR-kod på fakturorna. Denna kan sedan användas av kunden för att scanna betalinformationen om man betalar fakturan via mobilen. Även företagskunder som använder fakturascanning har nytta av den. Kontakta oss på support@a-data.nu så anpassar vi er fakturablankett för detta.

22-09-28

Avisering befolkningsdata

Befolkningsregistret har numera stöd för det nya XML-formatet på filerna från Skatteverket för uppdatering av befolkningsuppgifterna. De kunder som kör sin drift hos oss kan få helt automatiserad hantering av förändringsaviseringarna, och dessa kan ske på dagsbasis. Kontakta oss på support@a-data.nu om ni vill att vi skall aktivera detta för er.