Å - D A T A S Y S T E M E N Support

Information

Å-DATA Inköp

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Logitall avseende deras inköpssystem. Inköpssystemet är ett väl beprövat system med kunder bland privata företag, myndigheter och kommuner. Systemet kommer att integreras helt med Å-DATASYSTEMEN. En kort presentation finns här: https://www.a-data.nu/wp-content/uploads/2019/04/Å-DATA-Inköp.pdf

Transaktionstyper

Inför varje år skall transaktionstyper med tillhörande verifikationsnummerserier läggas upp, och i och med att man kan periodisera på både kund- och leverantörsfakturor rekommenderar vi att man alltid lägger upp för innevarande år och nästa år. Eller egentligen, att man i december varje år lägger upp för näst-nästa år. Vi har en Excel-mall som man kan använda för att skapa ett underlag för upplägget, och den funkar också bra som dokumentation. Hämta Mall transtyper och vernr.xlsx och använd som underlag.

Aktuellt

E-fakturainläsningen uppdaterad

Vi har justerat så att mottagare för fakturor med automatregel blir korrekt. Nu går det återigen att markera flera fakturor och välja ”Ändra bokföringsdatum”. Dock går det inte att sätta ett bokföringsdatum som är senare än förfallodatum.

21-06-15

Kontering/attest uppdaterad

Kontering/attest har fått ett nytt fält så att man kan slå av/på sekretesssmarkeringen på en faktura. Den tidigare funktionen som ger förslag på kontering baserat på tidigare fakturor från samma leverantör har återkommit efter justeringar, men är bara aktiverad för några kunder. Versionsnummer skall nu vara 2.0.0.159.

21-06-11