Å - D A T A S Y S T E M E N Support

Information

Å-DATA Inköp

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Logitall avseende deras inköpssystem. Inköpssystemet är ett väl beprövat system med kunder bland privata företag, myndigheter och kommuner. Systemet kommer att integreras helt med Å-DATASYSTEMEN. En kort presentation finns här: https://www.a-data.nu/wp-content/uploads/2019/04/Å-DATA-Inköp.pdf

Transaktionstyper

Inför varje år skall transaktionstyper med tillhörande verifikationsnummerserier läggas upp, och i och med att man kan periodisera på både kund- och leverantörsfakturor rekommenderar vi att man alltid lägger upp för innevarande år och nästa år. Eller egentligen, att man i december varje år lägger upp för näst-nästa år. Vi har en Excel-mall som man kan använda för att skapa ett underlag för upplägget, och den funkar också bra som dokumentation. Hämta Mall transtyper och vernr.xlsx och använd som underlag.

Aktuellt

Kontering/attest uppdaterad

Läs om förändringar i version 2.0.0.144 här: uppdatering-av-kontering-attest

21-02-17

SCB Räkenskapssammandrag 2020

Programmet för att hantera Räkenskapssammandraget för 2020 är uppdaterat och klart för användning. 

1. Börja med att under inställningar välj rätt företag (kommunen) och år 2020.

2. Öppna en kopia av RS-arket som ni har fått från SCB

3. Gör nödvändiga justeringar på rad- och kolumnurval.

4. Klicka på verktygsknappen ”Skapa alla cellurval” 

5. Nu kan ni hämta siffror i celler för år 2020

21-02-16