Kontering/attest uppdaterad

Kontering/attest har fått ett nytt fält så att man kan slå av/på sekretesssmarkeringen på en faktura. Den tidigare funktionen som ger förslag på kontering baserat på tidigare fakturor från samma leverantör har återkommit efter justeringar, men är bara aktiverad för några kunder. Versionsnummer skall nu vara 2.0.0.159.