Inläsning e-fakturor

Funktionen för inläsning av e-fakturor har fått några smärre rättningar som skall ordna problemen med tekniska felmeddelanden.