Inläsning av e-fakturor uppdaterad

Vi har justerat hur systemet bedömer vad som är en dubblettfaktura (med ”blixt”-ikonen. Vi skall nu bättre kunna avgöra vad som faktiskt är en dubblett. Rättningen distribueras med automatuppdateringsfunktionen.