Förbättrad trendberäkning i SaldoAnalys

Vi har uppdaterat beräkningen av ”Trend” i Saldonalys. Vill du veta mer så klicka här.