Fakturavisningen ändrad

Vi har rättat ett fel som orsakade ett felmeddelande vid visning av leverantörsfakturor.