Fakturavisning uppdaterad

Vi har uppdaterat fakturavisningen avseende Svefakturor, bl a visar vi numera alltid momsspecifikationen (om det finns en sådan) samt fakturamottagarens orgnr. Några ledtexter har förtydligats.