Fakturasök

Sökningen av leverantörsfakturor som man når via ”Kontering/attest” eller ”Inläsning e-fakturor” har justerats. Söker man på kontering så visas även konteringskolumner. Funktionen med ”Sparade sökningar” har tagits bort och ersatts med ett snabbsökningfält (filtrering av listan). Dessutom har sökningarna snabbats upp.