Fakturor med bilagor

För fakturor förekommer det många fall när man vill skicka med bilagor. Vi har pågående projekt som syftar till att förbättra hanteringen av detta i Å-DATASYSTEMEN.

Ankommande Svefakturor

Under senaste månaderna har andelen ankommande Svefakturor med bilagor ökat kraftigt. Vi har noterat att vissa fakturaframställare använder ”ovanliga” metoder i hanteringen av detta och att vårt system i vissa fall inte klarat av att hantera dessa bilagor. Vi har därför implementerat en ny lösning som ger stöd för 235 olika filtyper i ankommande bilagor och som normaliserar dessa till en eller flera bilagesidor som svart-vita bilder. Det innebär att vi kommer att kunna ta emot filer i många olika format, så förutom PDF och bildfiler kan vi bland annat hantera Excel- och Word-filer. En aspekt är att man skall kunna titta på bilagorna i många år utan att tvingas installera diverse programvaror för att se uppgifterna. Det är svårt att förutse vilka programprodukter och filformat som vi kommer att använda om 10 år… Lösningen kommer att driftsättas under påskhelgen och påverkar inte er som användare.

Utgående kundfakturor

Vi har ett pågående projekt som skall göra det möjligt att skicka med bilagor med utgående kundfakturor, endera en eller flera unika bilagor för en enskild faktura eller gemensam bilaga för alla fakturor i en bunt. I ett första skede kommer detta att finnas i Diversedebiteringen. Förändringarna är relativt komplexa eftersom vi måste ändra både i ekonomisystemet och i fakturaproduktionstjänsten och förändringarna är ganska omfattande. Målet är att uppdateringarna skall vara klara innan sommarsemestrarna. Lösningen skall stödja både utgående pappersfakturor, e-fakturor till privatpersoner och EDI-fakturor i Svefaktura- och PEPPOL-format.